background
image1 image2 image3

Náš zámer

 

 

Prvé zvieratá do nášho chovu sme kúpili v polovici roka 2010 z Agro Mútne  na Orave a bolo to 30 jalovíc z pinzgauského plemena. V októbri ku nim pribudlo 23 jalovičiek od pána Paľúrika plemena Limousine. Ku každému plemenu sa prikúpil aj plemenný býk. Momentálne máme na farme 120 kráv a 30 jalovíc. Do budúcnosti chceme zvýšiť stav základného stáda  na 150 kusov. Robíme sezónne pripúšťanie, aby sa teliatka rodili na začiatku jari, keď sa na pasienkoch začína zelenať tráva a tým majú  zabezpečený dostatok mlieka pre svoj rast. Teliatka majú k dispozícii aj šrot a kvalitné seno z horských lúk.

Zámerom firmy je sezónna produkcia mladého zástavového dobytka, ktorý je  odchovávaný pod matkami  na pasienkoch tohto malebného kraja. Dbáme na dodržiavanie pohody zvierat.  Zvieratá majú neobmedzený  voľný pohyb  medzi ustajňovacími priestormi a pasienkami. Časť produkcie zástavového dobytka je realizovaná bezstresovou porážkou  cez vlastný bitúnok formou mäsa vo vlastnej mäsovýrobe.

 

Plemenárska práca pri Pinzgauskom plemene je zameraná na udržanie 100%podielu krvi . Pri Limousinskom plemene zatiaľ na zvyšovanie podielu krvi. Do budúcnosti máme ambície odchovávať plemenný materiál pri obidvoch plemenách.

 

Plánujeme rozšíriť svoju živočíšnu výrobu o ekologický chov sliepok  na produkciu  bio vajec. Chov bude organizovaný tak, aby sa podmienky nosníc  čo najviac priblížili ich prirodzeným potrebám. Sliepky majú voľný výbeh, aby si mohli v tráve pohľadať rôzny hmyz na spestrenia  kŕmenia a dni sa im predlžujú podľa slnečného svitu. Do budúcna uvažujeme aj nad chovom  jahniat mäsových plemien oviec.

 

V rastlinnej výrobe začíname v roku 2015 s pestovaní  liečivých rastlín.  Našu produkciu chceme finalizovať vo vlastných predajniach.

2017  agronova eko   globbers joomla templates